Hej velkommen...og tak for i dag

Når du afleverer dit barn til os, er der rigtig mange vinkler at beskue en afleveringssituation fra. Der er afleveringsrelationen mellem forældre og pædagog, mellem barn og forældre samt mellem barn og pædagog, hvilket fører til mange forhold og følelser, der skal tages højde for.

Det er en betydningsfuld opgave for os, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os. Derfor er det også vigtigt med gensidig åbenhed, omkring hvad der rør sig hos jer eller os.

Ved indgangene i vores afdelinger hænger skærme, hvor I skal indtaste "komme og gå" på jeres barn. Systemet er Tabulex. Nogen af jer kender det måske fra Skoleintra, hvis I har ældre børn der går i skole. Systemet er primært et "komme og gå" modul, men også til at kommunikere direkte til dine børns voksne: beskeder, meddelelse om fravær, fri mm. Dagligt lægges nyheder eller informationer på intra om dagens pædagogiske aktiviteter, fællesskaber, leg, læringsaktiviteter mm. Vi bruger også systemet til indkaldelse til forældremøder, ferieplanlægning særligt i de fælles feriepasningsperioder.

Det er altid vigtigt, at I som forældre finder en pædagogisk medarbejder som I sammen med jeres barn får sagt godmorgen til, så vi ved, at I er kommet og vi kan få jer sendt af sted på arbejde. Giv gerne besked til morgen personalet eller skriv på Tabulex direkte til de pædagogiske medarbejder på dit barns stue, hvis der er informationer der er vigtige vi ved for, at dit barn får en god dag. I kan gøre det hjemmefra eller når I registrerer på Tabulex, at jeres barn er kommet i institutionen om morgenen.

 

Når I henter jeres barn, skal I altid sørge for at få sagt farvel til en pædagogisk medarbejder og tjekke ud i Tabulex, når I går hjem.

Hvis I får andre til at hente jeres barn, skal I huske at give os besked, da vi ikke udleverer jeres barn uden jeres samtykke. I Tabulex kan I i et dokument give tilladelser til, hvem der må hente jeres barn.