Medicin

Generelt gives der ikke medicin til børn mens de er hos os i dagtilbuddet. Kun i meget særlige tilfælde kan der gives medicin, f.eks. ved kroniske eller akutte lidelser.

Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten, at det er til barnet, og hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene og barnets læge lave en skriftlig vejledning i, hvornår og hvordan medicinen skal gives.