Medicin

Generelt gives der ikke medicin i nogen af institutionerne. Kun i meget særlige tilfælde kan der gives medicin, f.eks. ved kroniske eller akutte lidelser.

Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten, at det er til barnet, og hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene eller barnets læge lave en skriftlig vejledning i, hvornår og hvordan medicinen skal gives.