Studerende

I Dagtilbud Nordøst udbyder vi en række forskellige studiepladser for studerende inden for det pædagogiske fag.

Vi ser det som en styrke, at vi til stadighed mødes med nye friske øjne på vores praksis, og at vi får muligheden for bidrage til kommende kollegaer faglige niveau.

Hver afdeling tilbyder løbende en lønnet studerende fra pædagogseminariet en ½ års praktik.

Ulønnede studerende fra pædagog seminariet modtager vi efter behov.

Vi modtager studerende fra pædagoguddannelsen og hjælper i korte perioder skolepraktikanter til en lille smagsprøve på livet i en daginstitution.

Fællesvejledning

Vi etablerer fællesvejledning med vores pædagogstuderende i vores afdelinger i dagtilbud Nordøst. Det betyder, at I som studerende får mulighed for refleksion, sparring, at være nysgerrige og at deltage i læringsgrupper x-antal gange i jeres praktikforløb. Der kan være emner, hvor det er en fordel, at I hører det samme, og læringsgrupperne kan danne grobund for fordybelse, samhørighed eller refleksioner, som I kan tage med tilbage til den afdeling, hvor I er i praktik.

Som udgangspunkt er det praktikvejledernes kompetencer vi trækker på, men det kan også være andre pædagogiske medarbejdere, der forestår og beriger vejledninger. Desuden kan der være vejledninger med to af dagtilbuddets pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. De vejledninger, hvor I er samlet, erstatter de almindelige vejledninger mellem jer og praktikvejledere(n) i afdelingen.

De første vejledninger foregår dog separat sammen med vejledere(n) i hver enkelt afdeling.

Pædagogisk faglige møder, pædagogisk lørdag og lignende er en del af vejledningen, ligesom pædagogisk dag er.

Vejledning kan også være deltagelse i et bestyrelsesmøde.