Fællesvejledning

Vejledningsplan for studerende i dagtilbud Nordøst

Vi etablerer fællesvejledning vores pædagog studerende i vores afdelinger i dagtilbud Nordøst. Det betyder, at I som studerende får mulighed for refleksion, sparring, være nysgerrige og i læringsgrupper x-antal gange i jeres praktikforløb i dagtilbuddet. Der kan være emner, hvor det er en fordel, at I hører det samme, kan danne grobund for fordybelse, samhørighed eller få refleksioner med tilbage til den afdeling, hvor den studerende har sin praktik. Som udgangspunkt er det praktikvejledernes kompetencer vi trækker på, men det kan også være andre fagpersonale, der forestår og beriger vejledninger. Desuden kan der være vejledninger med to af dagtilbuddets pædagogiske ledere og dagtilbudslederen. I de vejledninger hvor I er samlet erstatter de almindelig vejledning mellem studerende og praktikvejleder i afdelingen.

De første vejledninger er separat sammen med vejleder i hver enkelt afdeling.

Personalemøder er en del af vejledningen, ligesom pædagogisk dag er.

Vejledning kan også være deltagelse i et bestyrelsesmøde. Hent selv info, om hvornår møderne er og hør Jane om du kan deltage. 

Her kan du læse; Vejledningsplan for perioden juni - november 2016