Overordnede krav til studerende

Som studerende i dagtilbud Nordøst vil vi give dig ramme og retning til, at du kan kvalificere og udvikle dig i dit uddannelsesforløb på vej til uddannet pædagog. Det betyder, at vi har forventninger til dig og du til gengæld også kan forvente at møde nysgerrighed, refleksion og dialog, glæde... så vi i et forpligtende samarbejde tilstræber gensidig udvikling og altid øje for børneperspektivitet, det gode børneliv, hvor trivsel, sundhed, læring og udvikling er essentielt.