Velkommen i Dagtilbud Nordøst

I Dagtilbud Nordøst vil vi skabe kvalitet det gode børneliv, og skabe de bedste rammer og præmisser for trivsel, sundhed, læring og udvikling. Vi vil have konstant øje på kerneydelsen, sætte fagligheden i spil og skabe udvikling, glæde og vitalitet.

Ligesom man på global plan har en børnekonvention om børns rettigheder, har vi i Dagtilbud Nordøst også lavet vores egne rettigheder for vores børn.

Det betyder, at

  • alle børn har ret til at have gode venner
  • alle børn har ret til inklusion og fællesskab
  • alle børn har ret til at blive mødt med glæde, nysgerrighed og tillid
  • alle børn har ret til at møde anerkendende og nærværende voksne

Dagtilbud Nordøst består af 7 afdelinger, hvoraf to af afdelingerne har to adresser.

De enkelte huse har sit eget særpræg. Det ønsker vi at påskønne. Husene er dog altid en del af det samlede dagtilbud Nordøst hvor fælles værdier, læringsmål, politikker og visioner danner ramme og retning for kerneopgaven og det gode børneliv. Det er højeste prioritet i det daglige pædagogisk faglige arbejde med børnene og forældrene.