Samarbejde

Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af en forældrerepræsentant fra hver af de syv afdelinger, fire medarbejdere og dagtilbudslederen.

Forældreråd

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet.

Forældresamarbejde

Når jeres barn starter i Dagtilbud Nordøst, er det vigtigt, at vi får et godt og forpligtende samarbejde om jeres barn.

Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Nordøst samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Samarbejde i Norden

Daginstitutionerne har gennem de seneste år haft samarbejde med daginstitutioner fra Randers Kommunes Nordiske venskabsbyer.