Dagtilbudsbestyrelse

Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af fire medarbejdere, dagtilbudslederen og en forældrerepræsentant fra hver af de syv afdelinger.

Det er dagtilbudsbestyrelsens opgave at varetage styringen af dagtilbuddet inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat, og at sikre at forældrene og medarbejderne har indflydelse på principperne for dagtilbuddets virke.

Dagtilbudsbestyrelsen skal bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværes af alle afdelinger i dagtilbuddet.

Læs mere om dagtilbudsbestyrelsen sammensætning og opgaver i:

Styrelsesvedtægten

Dagtilbudsbestyrelsens forretningsorden