Forældreråd

Formålet med forældrerådet er at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i de enkelte afdelinger i dagtilbuddet.

Forældrenes indflydelse sikres bl.a. ved:

  • dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til afdelingernes dagligdag og komme med oplæg og tilbagemeldinger.
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer.
  • at de arrangerer sociale aktiviteter.

Forældrerådets medlemmer består af fire forældre fra afdelingen og en formand, der er med i dagtilbudsbestyrelsen.

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år med mulighed for genvalg.

Der er mindst to årlige møder, men forældrerådet kan mødes så ofte, som det er nødvendigt.