Forældresamarbejde

Når jeres barn starter i Dagtilbud Nordøst, er det vigtigt, at vi får et godt og forpligtende samarbejde om jeres barn. Det er nødvendigt for jeres barns trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Inklusion – en fælles opgave Samtaler i vuggestuen Samtaler i børnehaven