Samtaler i børnehaven

Introsamtale

Der afholdes før barnets opstart en introsamtale. Ved denne samtale sidder barnet stuepædagog, forældre og evt. barnet.

Ved introsamtalen snakkes der om:

 • Barnets spisevaner (herunder eventuelle allergier)
 • Søvn
 • Barnets generelle udvikling
 • Eventuelle fødselskomplikationer
 • Bleer
 • Sutter og sutteklude
 • Særlige hensyn og behov
 • Sundhedspolitik
 • Opstart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen børnehaven

6-måneders samtale

Ved 6-måneders samtalen snakkes der om:

 • Trivsel – generel udvikling
 • Social udvikling, leg og empati
 • Motorisk udvikling - grov og fin, herunder også selvhjulpenhed
 • Kognitiv udvikling (koncentration, farver, begreber, forstå beskeder og handle derpå)
 • Sproglig udvikling (TRAS vises og forklares for forældrene)
 • Bekymringspunkter/fokuspunkter
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i børnehaven

Førskolesamtale

Der tilbydes en førskolesamtale i september måned året før, barnet starter i skole.

Ved førskolesamtalen snakkes der om:

 • SPU (skoleparathedsundersøgelse)
 • Trivsel
 • Sproglig udvikling
 • Social udvikling
 • kognitiv udvikling
 • Bekymringer

Udover disse samtaler kan vi foreslå yderligere samtaler, hvis vi vurderer, at der er behov for det. Ligeledes kan I bede om en samtale, hvis I har behov for det. Der er altid mulighed for at få en snak om, hvordan dit barn har det i børnehaven og hjemme. Det kan være en snak om barnets opvækst og udvikling eller om små og store hændelser. Hvis der er tale om en længere samtale, så aftaler vi et tidspunkt for et møde.