Samtaler i vuggestuen

Introsamtale

Før dit barn starter i én af afdelingerne i Dagtilbud Nordøst, bliver du indbudt til en introsamtale. Vi aftaler et møde med dig og en pædagog på den stue, hvor dit barn skal gå. Her kan du fortælle os om dit barns vaner, interesser og behov m.m. og vi fortæller om vuggestuens/børnehavens hverdag.

Ved Introsamtalen snakkes der om:

 • Barnets spisevaner. (Herunder eventuelle allergier)
 • Barnets søvnrytme. (Herunder diskuteres Dagtilbud Nordøsts søvnpolitik)
 • Barnets generelle udvikling
 • Eventuelle fødselskomplikationer
 • Bleer (I nogle afdelinger findes der en Bleeordning)
 • Sutter og sutteklude
 • Særlige hensyn og behov
 • Babytegn
 • Sundhedspolitik
 • Opstart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i vuggestuen

3 mdr's samtale i vuggestuen

Efter dit barn har gået her i 3 mdr. vil du blive tilbudt en 3 mdr's samtale, om hvordan det nu går. Hvis der er behov for samtaler ud over denne, tilbydes der altid samtaler under hele vuggestueperioden.

Afsluttende samtale

Inden barnet starter i børnehave, afholdes der fra vuggestuens side en afsluttende samtale. Ved denne samtale sidder barnets vuggestuepædagog, den nye børnehavepædagog og forældrene.

Ved den afsluttende samtale snakkes der om:

 • Trivsel – generel udvikling
 • Social udvikling samt leg og empati
 • Motorisk udvikling - grov og fin, herunder også selvhjulpenhed
 • Kognitiv udvikling (Koncentration, farver, begreber, forstå beskeder og handle derpå)
 • Sproglig udvikling (TRAS vises og forklares for forældrene)
 • Søvn
 • Ble
 • Bekymringspunkter/fokuspunkter
 • Børnehavestart
 • Relevante oplysninger om dagligdagen i børnehaven

Den afsluttende samtale fungerer samtidig som en overlevering mellem vuggestue og børnehave, samt en introsamtale før børnehavestart.

Der er altid mulighed for at få en snak om, hvordan dit barn har det i vuggestuen og hjemme. Det kan være en snak om barnets opvækst og udvikling eller om små og store hændelser. Hvis der er tale om en længere samtale, så aftaler vi et tidspunkt for et møde.