Tværfagligt samarbejde

I Dagtilbud Nordøst samarbejder vi med mange tværfaglige instanser og faggrupper.

Vi holder løbende tværfaglige gruppemøder sammen med en psykolog, sundhedsplejerske, tale-/hørekonsulent og fremskudt socialrådgiver, der er tilknyttet vores dagtilbud. Her kan vi drøfte evt. udfordringer og sikre en tidlig indsats, der hvor vi kan være bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Ligeledes kan I som forældre, få råd og vejledning, hvis I har en bekymring om eller et problem med jeres barn, der kræver en særlig faggruppes ekspertise.