Værdier og politikker

Pædagogiske læreplaner

I Dagtilbud Nordøst arbejder vi kontinuerligt med pædagogiske læreplanstemaer over hele året.

Inklusion

Inklusion er, når alle børn oplever sig som anerkendte, aktive og værdifulde deltagere i det lærende fællesskab.

Relation og ressource

Vi bruger en relations- og ressourceorienteret tilgang i fællesskabet i form af ICDP.

Værdigrundlag

Dagtilbuddets værdigrundlag er grundlæggende for alt arbejde, relationer og fællesskab i vores dagtilbud.

Pædagogiske principper

I dagtilbud Nordøst vil vi fremme høj kvalitet i omsorgen for og interaktionen med det enkelte barn og fællesskabet som helhed.

Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.

Læringsforståelse

Når vi taler om læring i dagtilbuddet, handler det ikke alene om at gøre børn skoleparate, men også om at dagtilbud kan medvirke til, at vores børn bliver livsparate og robuste.

Politikker

Randers Kommunes Børn og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i kommunen.