Aftalemål

Aftalemål 2015-2016

Aftale enhederne i Randers kommune har netop indgået nye aftaler med Randers Byråd. Fokus er "sammenhænge" og med mindst en tværgående samarbejdspart med aftaleenheden. I dagtilbud Nordøst har vi et forpligtende samarbejde med fokus på sammenhænge og inklusion med en række af de skoler der ligger i dagtilbuddet. Særligt forpligtende er samarbejdet med Havndal skole, Korshøjskolen og Grønhøjskolen, men med tæt forpligtende samarbejde med alle skolerne i øvrigt.