Deltagelse i forskningsprojekter

Dagtilbud Nordøst har i flere omgange deltaget i forskningsprojekter gennem de seneste år.

Dagtilbud Nordøst har sammen med Randers Kommunes øvrige dagtilbud deltaget i forskningsprojekterne "VIDA", "Fremtidens dagtilbud", "Vi lærer sprog" og senest "Styrket fokus på børns læring".

Det er ikke alle afdelinger der har deltaget i alle forskningsprojekter, men fælles for dem alle er, at vi skaber organisatorisk forståelse i alle børnehuse, og dermed handling og tiltag der styrker barnet, den aktuelle børnegruppes læring, sundhed, trivsel og udvikling.

Med deltagelse i forskningsprojekterne og indsatserne står vi dermed på et evidens baseret grundlag og fundament, på det, vi ved virker for børnene og de fællesskaber, de indgår i.