Inkluderende læringsmiljøer

Det er vigtigt at se nærmere på, hvilke forudsætninger, der skal være til stede i hvert dagtilbud eller i den enkelte institution for at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Det forudsættes, at følgende forudsætninger bliver en del af kvalitetskravene for inklusion i dagtilbud og institutioner:

  • Ressourcesynet skal ligge til grund for praksis
  • Organisering af et differentieret  læringsmiljø med integration af specialpædagogisk viden og redskaber
  • Personalets inklusionskompetence
  • Forældre, som ressource i inklusionsarbejdet
  • Ledelse og organisering skal understøtte inklusionsarbejdet
  • Tidlig og fleksibel indsats - betydning af det den tværfaglige indsats
  • Den pædagogiske læreplans betydning for arbejdet med inklusion