Pædagogiske principper

I dagtilbud Nordøst vil vi fremme høj kvalitet i omsorgen for og interaktionen med det enkelte barn og fællesskabet som helhed.

Vi arbejder ud fra følgende pædagogiske principper:

  • Udgangspunktet er altid fællesskabet og relationerne ud fra en anerkendende og ressource orienteret tilgang.
  • ICDP-metoden og de otte samspilstemaer omsættes i handling som pejlemærker i vores samspil og fællesskab med børnene og hinanden. Børns læring styrkes gennem samspil med og relationer til gode rollemodeller.
  • Vi møder barnet med en positiv forventning om at "barnet kan godt" – "du kan noget – du er noget værd" og dermed skaber en hverdag, hvor troværdighed, tillid og tryghed er nøgleord.
  • En overordnet daglig struktur med systematisk, reflekteret og velplanlagt pædagogisk praksis med høj faglighed og læringsmuligheder for børnene.
  • En hverdag præget af engagement, involvering og meningsfuldhed.
  • Aktiv deltagelse i børnefællesskabet og i læringsaktiviteterne ved at stille nysgerrige, undersøgende og opfølgende spørgsmål.

Vi fokuserer på barnets ressourcer og skaber differencerede læringsmuligheder, så barnet bliver udfordret og understøtter dets evner og læringsmuligheder, så barnet/børnene inkluderes i læringsfællesskabet og i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.

Vi arbejder med inddeling af børnene i mindre grupper og med stor fokus på brug og udnyttelse af dagtilbuddets fysiske rammer indendørs og udendørs.

Vi arbejder med målrettet og systematisk præsentation og guidning på formål og målet med en bestemt aktivitet, f.eks. visuel guidning i mellemrummet fra en aktivitet til en anden.

Vi går op i aktivt arbejde med børnemiljøet, fysisk, psykisk og æstetisk, for at skabe inspirerende og stimulerende lærings- og legemiljøer i børnegruppen og på tværs af alder og dagtilbuddets afdelinger.

Vi tilstræber at have aktivt deltagende pædagogisk personale, der får følgeskab og er tætte på børnefællesskaberne.

Vi går op i aktiv og forpligtende forældredeltagelse i barnets dagtilbudsliv.