Politikker

Randers Kommunes børn- og ungepolitik beskriver de overordnede rammer og værdisæt, der skal danne udgangspunkt for alt arbejde med børn og unge i kommunen.

Øvrige politikker

Ud over Randers Kommunes børn- og ungepolitik har Dagtilbud Nordøst også nedenstående politikker.

Børn bevæger sig meget, og vi kan med de aktiviteter, vi laver med børnene, være med til at opfordre dem til at bevæge sig endnu mere, f.eks. med små gymnastikforløb, med hoppe, kravle og danselege. Vi går mange ture, og kommer ud i naturen, hvor der er udfordringer med bakker og forskellige slags ujævnt underlag. På legepladsen kan vi løbe, cykle, kravle m.m.

For at skabe en sund bevægelseskultur allerede fra barnet er helt lille og går i vuggestue videre op til børnehave alderen, er alle dagtilbuddets pædagoger i vuggestuerne under uddannelse. Mange af pædagogerne der i børnehavegrupperne er også på kompetencegivende uddannelse i bevægelse. Formålet med uddannelsesforløbet er at skabe bedre læringsmuligheder og læringsrum, hvor bevægelse understøtter og udfordrer børnenes trivsel, sundhed, læring og udvikling.

Formålet med kostpolitikken i Dagtilbud Nordøst er at sikre den ernæringsmæssige kvalitet af den mad, børnene får, mens de er i dagtilbud.

I Dagtilbud Nordøst følger vi fødevarestyrelsens anbefalinger om kost til børn i daginstitutioner.

Kosten skal følge de overordnede retningslinjer og anbefalinger for sammensætning og være sund og varieret.

Forældre kan efter kulturel og/eller religiøs overbevisning fravælge bestemte fødevarer for deres børn.

Special- og diætkost til børn i dagtilbuddet skal være lægeligt begrundet. Diætkost er mad, som indgår i en behandling - f.eks. mad til børn med sukkersyge. Specialkost er mad, hvor enkelte fødemidler er udeladt, f.eks. til børn med allergi. I begge tilfælde skal kostomlægning ske efter drøftelse med familiens læge eller speciallæge.

Forældre opfordres til at medbringe boller, frugt og lignende til fødselsdage og andre festlige anledninger. Et stykke kage kan også serveres. Til fødselsdag uden madpakker skal der serveres et måltidmad, der erstatter et ordinært måltid, dvs. ernæringsmæssigt af god kvalitet.

I nogle afdelinger er der forældrebetalte madordninger, mens børnene i andre afdelinger selv skal have madpakker med. Vi foreslår, at børnene får madpakker, der er varierede og sunde.

Børnene tilbydes rigeligt med væske. Til madpakken kan tilbydes både vand og mælk. Resten af dagen tilbydes vand. På turdage må børnene gerne have en drikkedunk med vand i med.

Hygiejne i vuggestuen

Vi hjælper børnene med at vaske hænder med sæbe og vand før spisning og efter toiletbesøg.

Ved bleskift bruges lejepapir eller stofble, og flere gange dagligt sprayes eller vaskes puslepuden med et desinficerende middel. Der bruges engangshandsker efter behov.

Hver dag bliver Vuggestuens sutter skoldet. Medbringer børnene selv sutter, er det forældrenes ansvar at skolde sutterne.

Vi tilstræber at få vasket alt legetøjet af i sæbevand med jævne mellemrum for at undgå smitte, da de små ofte putter legetøjet i munden.

Hygiejne i børnehaven

I Dagtilbud Nordøst har vi ekstra fokus på håndhygiejne.

Vi hjælper børnene med at vaske hænder efter hvert toiletbesøg, før spisning, efter at havde været ude og inden madlavning.

Ved bleskift ligger vi afdækningspapir på puslehynden, anvender gummihandsker og spritter af efter brug.

Ligeledes bruger de voksne gummihandsker, når de hjælper børn ved toiletbesøg.

I Dagtilbud Nordøst har vi en sorgpolitik, som f.eks. bruges i tilfælde af at et barns forældre eller søskende bliver alvorlige syge eller dør.

I dagtilbuddet tager vi mange billeder af børnene. De bliver primært brugt til dokumentation for de forskellige aktiviteter og det samvær, vi har i hverdagen, men det kan også være billeder til vores hjemmeside.

Når I starter i en af vores institutioner, skal I tage stilling til, om vi må bruge billeder af jeres barn til sådanne formål. Alle billeder gemmes forsvarligt på institutionens computer og bruges til barnets farvelmappe, når barnet skal i skole.