Bevægelse

Børn bevæger sig meget, og vi kan med de aktiviteter vi laver med børnene være med til at opfordre dem til at bevæge sig endnu mere. F.eks. med små gymnastikforløb, med hoppe, kravle og danselege. Vi går mange ture, og kommer ud i naturen, hvor der er udfordringer med bakker og forskellige slags ujævnt underlag. På legepladsen kan vi løbe, cykle, kravle m.m.

I perioden vinter 2014 til forår 2015 er mange af dagtilbuddets pædagogiske medarbejdere og alle pædagogiske ledere på kompetencegivende uddannelse i Bevægelse. Uddannelsesforløbet veksler mellem læringsforløb med undervisning og afprøvning i praksis - alt sammen med det formål at skabe bedre læringsmuligheder og læringsrum, hvor bevægelse understøtter og udfordrer børnenes trivsel, sundhed, læring og udvikling.

For at skabe en sund bevægelseskultur allerede fra barnet er helt lille og går i vuggestue videre op til børnehave alderen, er alle dagtilbuddets pædagoger i vuggestuerne under uddannelse. Mange af pædagogerne der i børnehavegrupperne er også på kompetencegivende uddannelse.