Relation og ressource

Relation og ressourceorienteret tilgang i fællesskabet.

ICDP er arbejdet med relations- og ressource orienteret pædagogik. En søgen efter de gyldne øjeblikke. De øjeblikke, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at der er værd at holde af. Vi tror på, at det barnet har brug for, er i sin essens en god kvalitet i samspillet med en voksen. Det handler om relationer og den store effekt det har, når vi voksne er bevidst reflekterende og om nødvendigt ændre tilgang til barnet. Om at se barnets positive intentioner frem for at fokusere på barnets handling og vigtigheden af, at vi som voksne påtager os lederskabet på en anerkendende måde.