Relation og ressource

Vi bruger en relations- og ressourceorienteret tilgang i fællesskabet i form af ICDP.

ICDP er arbejdet med relations- og ressourceorienteret pædagogik. ICDP er en søgen efter de gyldne øjeblikke - de øjeblikke, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at det er værd at holde af. Vi tror på, at det, barnet har brug for, i sin essens er god kvalitet i samspillet med en voksen. Det handler om relationer og den store effekt det har, når vi voksne er bevidst reflekterende og om nødvendigt ændrer tilgang til barnet. Det gælder om at se barnets positive intentioner frem for at fokusere på barnets handling og vigtigheden af, at vi som voksne påtager os lederskabet på en anerkendende måde.