Sprogpakken

Randers kommune har deltaget i et uddannelsesforløb for pædagoger for at styrke det sproglige læringsmiljø på dagtilbudsområdet.

Sprogpakken er iværksat for at opdatere pædagoger på den nyeste forskning indenfor børn og sprog. Daginstitutioner og dagplejen skal i Randers kommune arbejde systematisk med sprogindsatser.

Der arbejdes med tre indsatser fra sprogpakken:

  1. Samtaler i hverdagen
  2. Dialogisk læsning
  3. Tematisk sprogarbejde

Sprogpakkens hjemmeside ligger videoklip og baggrundsmateriale til inspiration.