Glæde

Det betyder for os:

  • At børnene mødes med nærvær, glade, engagerede og smittende voksne, når de kommer i dagtilbuddet.
  • At børnene møder empatiske voksne og de i relationen oplever de bliver og føler sig forstået og at vi formår at regulere os i forhold til børnene.
  • At glæden ligger i kulturen, lærings og børnemiljøet. De voksne er medskabende og reflekterende på hvad de bringer ind i eller med til det gode børneliv.
  • At vi altid tilstræber glæde ved at lære og give viden, og at få oplevelsen af at ”kunne”.
  • At glæde ved at være en del af et inkluderende fællesskab.